Ahol a lélek életre kel

"Mindenkinek szüksége van egy helyre, ahova időnként elmenekülhet a való élet elől." (Lauren K. Denton)

  • Tulipán

  • Nárcisz

  • Gyöngyvirág

  • Kertecskénk

FOGLALJ NÁLUNK SZÁLLÁST
NE VÁRJON TOVÁBB

MOZGÁSSZERVI GYÓGYKEZELÉSEK

Vegye igénybe a TB által támogatott mozgásszervi gyógykezeléseket a Harkányi Gyógyfürdőben.

Tudj meg többet

MEDDŐSÉGKEZELÉS GYÓGYKÚRA

Meddőségkezelés Harkányban, az egyedülálló kénes, ásványi anyagokban gazdag gyógyvíz jótékony hatásával.

Tudj meg többet

BOROZÓS BARÁTI HÉTVÉGÉK

Borozós baráti hétvégék Harkány - Villány térségében. Ez a bor és a fürdők vidéke, ahová az ember bort kóstolni és lubickolni jön.

Tudj meg többet
Az apartmanok minimum 2 éjszakára foglalhatók! A foglalásról megerősítő e-mailt küldünk, amiben szerepel a fizetendő szállás díja. Foglalás után 30% előleget kérünk, melyet 2 napon (48 órán) belül szükséges rendezned ahhoz, hogy foglalásod biztosítva legyen.

Az ár tartalmazza mindazt amire szükségetek lehet : az apartman, illetve kert és kerti bútorok, ping-pong asztal és a kerti tűzrakóhely használatát. Ágynemű, törölközők, felszerelt konyha, valamint kávé és tea bekészítést és a takarítás árát!


Kedvezmény: 3 éves kor alatt ingyenes a szállás.
Az apartmanok ellátás nélkül is igénybe vehetőek, de előzetesen igényelhető érintésmentesen reggeli bekészítés.
Félpanziós ellátás választása esetén szerződött helyi étterem partnerünk vállalja a vacsora kiszállítását, vagy lehetőség van az éttermükben való elfogyasztásra is.

Jacuzzi használat plusz költsége:

5 személyes wellis palermo jacuzzi - 6000 Ft /apartman/nap

Házi kedvencet nem fogadunk!

Bejelentkezés: A foglalás napján 14:00 után
Kijelentkezés: Az apartman elhagyásának napján 10:00-igÉrkezés
 
Távozás
 
ÉGERLIGET VENDÉGHÁZ
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT


A vendégház üzemeltetése során megvalósuló, a vendégeket érintő adatkezelési
tevékenységről


1. Alapvető rendelkezések
1.1 A tájékoztató célja
Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy az Égerliget Vendégház szállóvendégei és a szálláshely
szolgáltatás iránt érdeklődők részére információkat szolgáltasson a vendégház által
végrehajtott adatkezelési tevékenységről.


1.2 A tájékoztató kidolgozásakor a Vendégház az alábbi jogszabályokat vette figyelembe:
• a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai
Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendelet (a továbbiakban: GDPR);
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.);
• a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény;
•a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-
üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet;
• a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II.
törvény.


1.3 A tájékoztató hatálya
Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya a https://www.egerligetvendeghaz.com/ címen
elérhető weblaphoz (a továbbiakban: "weblap") és az Égerliget Vendégház kereskedelmi
tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A tájékoztató hatálya nem terjed ki
olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a weblapon
található hivatkozások vezetnek.


1.4 A tájékoztató módosítása
Az Égerliget Vendégház fenntartja a jogot az adatvédelmi tájékoztató módosítására. Az
érintett a weblapra történő belépéssel elfogadja a tájékoztató hatályos rendelkezéseit.


2. Az adatkezelő adatai, elérhetősége:
Név: BT Pályázat Kft
Cím: 7815 Harkány, Berek u. 44/e
Telefonszám: 06 20 4683 495
E-mail: baksaitimi@gmail.com
Weblap: https://www.egerligetvendeghaz.com/


3. Az adatkezelés célja, jogalapja
Az adatkezelés célja elsősorban a weblap üzemeltetése, az érintett számára megfelelő
ajánlat nyújtása és a kapcsolattartás.
Az adatkezelés célja a fentiek alapján:
- a weboldal rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása
- a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása
- a marketingkommunikáció folyamatos optimalizálása
- a látogatottság mérésére
- statisztikai célok


Jogalapok: az adatkezelő jogos érdeke
- ajánlat nyújtása,


Jogalapja: az érintett hozzájárulása
- észrevételre, panaszra válaszadás
- az érintett jogainak védelme


Jogalapok: a jogi kötelezettség


4. Az adatkezelés időtartama
Az adatok kezelésének időtartama a szolgáltatás használatának befejezéséig valamint az
adatok elévüléségi tart, vagy amíg a felhasználó nem kéri adatai törlését. A hatályos Ptk. 6:22
§ alapján az általános elévülési idő 5 év.


5. Az adatkezeléssel érintett adatok köre:
Vendég neve,
Vendég születési helye és ideje,
Lakcíme,
Állampolgársága,
A vendég útlevelének, személyi igazolványának vagy vezetői engedélyének száma,
Az érkezésének napja és időpontja,
Távozás napja és időpontja,
Eltöltött vendégéjszakák száma,
Vendég vagy képviselőjének aláírása,
Kibocsátott számla, készpénzfizetési számla, nyugta sorszáma.


6. Adatrögzítés a weblapon, cookie-k
A weblap rendszere automatikusan rögzítheti az érintett számítógépének IP-címét, a
látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben a böngésző és az operációs rendszer
típusát. A cookie-k lehetővé teszik a weblap számára, hogy felismerje, azonosítsa és
nyilvántartsa a korábbi látogatókat. A cookie-k a weblap üzemeltetőjét segítik, abban, hogy a
weblap szolgáltatásait az érintettek szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k
alkalmasak továbbá arra, hogy megjegyezzék a beállításokat, emlékeznek a korábban bevitt
adatokra és elemezzék a weblap használatát. Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat
törölni a böngészőjükben. A cookie-k alkalmazásának tiltásával az érintett tudomásul veszi,
hogy cookie nélkül a weblap működése nem teljes értékű. A Google tájékoztatása a cookie-k
használatáról: https://google.com/policies/technologies/cookies


7 . Adatfeldolgozás, adattovábbítás
Az adatkezelő külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt adatokat saját maga
dolgozza fel. Az adatrögzítő személyes adatot csak akkor továbbíthat harmadik személy
részére, ha ahhoz az érintett hozzájárult vagy az adattovábbításra a jogszabály
felhatalmazást ad.


Az adatrögzítő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen
tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat
továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás,
valamint az ebből származó következmények miatt az adatrögzítő nem tehető felelőssé. Az
adatrögzítő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja és az adattovábbításokról
nyilvántartást vezet.


8. Adatbiztonság
Az adatrögzítő gondoskodik az adatok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó
jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az
adatrögzítő az adatokat megfelelő intézkedésekkel (szoftver és hardver eszköz védelem,
fizikai védelem), védi a jogosulatlan hozzáférés megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá
a hozzáférhetetlenné válás ellen. Megteszi az adatállományok helyreállításának lehetőségét
biztosító intézkedéseket, a rendszeres biztonsági mentésről és intézkedik a vírusvédelemről.


9. Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei
9.1 Tájékoztatás, helyesbítés és törlés joga
Az érvényes törvényi rendelkezések keretében az érintettnek mindenkor joga van ingyenes
tájékoztatásra a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az
adatkezelés céljáról. Minden érintett jogosult megtudni, hogy a személyes adatok
rendelkezésre bocsátását törvény vagy szerződés előírja-e, vagy azokra valamely
szerződéskötéshez van-e szükség, hogy az érintett személy köteles-e rendelkezésre
bocsátani személyes adatait, és hogy milyen lehetséges következményekkel járna az adatok
rendelkezésre bocsátásának megtagadása.
Az érintett személyes jogokra vonatkozólag minden érintettnek joga van az adatok
helyesbítését vagy törlését, vagy az adatkezelés korlátozását kérni az adatkezelőtől vagy
tiltakozni az adatkezelés ellen, valamint minden érintettnek joga van az
adathordozhatósághoz.


9.2 Adatkezelési hozzájárulásának visszavonása
Számos adatkezelési folyamat kizárólag az érintett hozzájárulásával lehetséges. A már
megadott hozzájárulás bármikor visszavonható. A visszavonás nem érinti a visszavonás
időpontjáig végzett adatkezelés jogszerűségét. Ehhez elegendő, ha a hozzájárulás
visszavonását közli velünk e-mailben, ezzel kapcsolatban, valamint a személyes adatok
további kérdéseivel kapcsolatban állunk rendelkezésre a baksaitimi@gmail.com címen.


9.3 Panasztétel joga
Minden érintett jogosult panaszt tenni az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu), ha véleménye szerint megsértették
adatvédelmi jogait. Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1)
bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
A per az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő kérésre az érintett részletesen tájékoztatja
a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

  • Harkány

  • Siklós

  • Villány

  • Horgász helyek a környéken

  • Harkány, Berek utca 44, Magyarország

Barátságos új építésű 4-5 fős apartmanokban várjuk Önöket Harkányban zöldövezeti környezetben, erdő és patak partján. OTP, K&H, MKB Szép kártya elfogadó hely.